Denetim Raporları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın atamış olduğu Yapracık TOKİ Konutları Site Yönetiminin bütçe dönemi içerisindeki iş ve işlemlerle, bunlara ilişkin harcama ve kayıtları üzerinde TOKİ Denetleme Kurulu tarafından yapılacak Denetleme Raporlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.